Zarządzanie projektem: Kluczowe umiejętności dla skutecznego kierownika projektu

cze 30, 2021 przez

Zarządzanie projektem: Kluczowe umiejętności dla skutecznego kierownika projektu

Kluczowe umiejętności dla skutecznego kierownika projektu

Skuteczne zarządzanie projektem to nie tylko umiejętność efektywnego wykorzystania zasobów czy planowania działań. Przywództwo, komunikacja i umiejętność rozwiązywania problemów to również kluczowe cechy, jakimi powinien cechować się każdy kierownik projektu. W dzisiejszych czasach postęp technologiczny i rywalizacja rynkowa wymuszają na firmach coraz bardziej złożone projekty, dlatego bogata wiedza i doświadczenie to jedynie część potrzebnych umiejętności.

  1. Umiejętność przywództwa

Kierownik projektu powinien umieć nie tylko wykorzystać w pełni kompetencji swojego zespołu, ale także motywować go do działania i podniesienia kwalifikacji zawodowych. Przywództwo z jednej strony wymaga dostarczenia celów, a z drugiej strony odpowiedzialności za osiągnięcie zawartych w projekcie celów. Przywództwo to również wychowanie przyszłych liderów, którzy w przyszłości będą wtedy kierować projektami.

  1. Wydajna komunikacja

Bardzo ważnym elementem skutecznego zarządzania projektem jest umiejętność komunikowania się z zespołem oraz z klientami. Kierownik projektu powinien umieć w sposób prosty i zrozumiały informować o wynikach projektu, problemach i planach, a także słuchać sugestii swoich pracowników i na ich podstawie podejmować decyzje. Od dobrej i wydajnej komunikacji zależy sprawna realizacja celów projektu.

  1. Umiejętność rozwiązywania problemów

Nieistotne, co dotyczy problemu w projekcie, czy to techniczne, finansowe lub ludzkie, kierownik projektu powinien potrafić jak najszybciej wykryć problem i zidentyfikować przyczynę jego wystąpienia. Następnie powinien umieć odpowiednio go rozwiązać w czasie i w sposób, który jest korzystny dla projektu. Umiejętność efektywnego rozwiązywania problemów jest kluczowym warunkiem powodzenia w realizacji skomplikowanego projektu.

  1. Umiejętność planowania

Kierownik projektu powinien umieć odpowiednio planować wszelkie czynniki, które mają wpływ na realizację projektu. Planowanie obejmuje harmonogram realizacji projektu, przydział zadań, wydatków i zasobów. Jednocześnie powinien on umieć reagować na wszystkie zdarzenia losowe i nieprzewidywalne, które mogą pojawić się w trakcie realizacji projektu. To drugie wymaga analizy sytuacji i podejmowania natychmiastowych decyzji, które pozytywnie wpłyną na realizację projektu.

  1. Zdolność do budowania relacji klientów

Nieistotnie czy klientem jest wewnętrzny zespół, przedsiębiorstwo zewnętrzne czy indywidualny odbiorca, kierownik projektu powinien być w stanie nawiązać pozytywną i trwałą relacje z klientami. To wymaga dobrych umiejętności komunikacyjnych i negocjacyjnych. Klienci bardziej kupują od ludzi, którzy umieją słuchać ich potrzeb, a nie od ludzi, którzy przedstawiają im papiery i oferty biznesowe.

Podsumowanie

Zarządzanie projektem to nie tylko działy, plany i transakcje finansowe. Skuteczne zarządzanie projektem wymaga również umiejętności przywództwa, wydajnej komunikacji, umiejętności rozwiązywania problemów, planowania i budowania relacji z klientami. Kierownik projektu powinien poświęcać czas i zwracać uwagę na każdy z tych aspektów, aby osiągnąć sukces w realizacji projektu.

Podobne

Tagi