Sztuka skutecznego zarządzania projektem

cze 22, 2021 przez

Sztuka skutecznego zarządzania projektem

W dzisiejszych czasach coraz więcej przedsiębiorstw decyduje się na prowadzenie projektów, aby sprostać wymaganiom rynku i zdobyć przewagę nad konkurencją. Jednakże, aby zakończyć projekt z sukcesem, potrzebne są skuteczne techniki zarządzania oraz dopracowane podejście do prowadzenia projektu. W artykule zostaną przedstawione najważniejsze wskazówki, które pomogą uzyskać pozytywne wyniki i skutecznie zarządzać projektem.

 1. Planowanie projektu

Jedną z kluczowych kwestii jest solidne zaplanowanie projektu przed jego rozpoczęciem. W tym celu należy zbadać potrzeby klienta, określić cele projektu i ustalić odpowiednie kroki do jego realizacji. Planowanie składa się z kilku kroków, w tym:

 • Przeprowadzenie analizy ryzyka – przygotowanie listy zagrożeń oraz odpowiednich planów awaryjnych w razie wystąpienia problemów.
 • Określenie budżetu – ustalenie kosztów oraz zasobów potrzebnych na projekt.
 • Stworzenie harmonogramu – ustalenie czasu realizacji pozytywnie wpływa na kontrolę nad projektem.
 1. Składanie zespołu projektowego

Składanie zespołu projektowego jest kluczowe dla osiągnięcia celów projektu. W zależności od potrzeb projektu, należy wybrać odpowiednich ludzi z odpowiednimi umiejętnościami i kwalifikacjami. Oto kilka kroków, które należy uwzględnić podczas tworzenia zespołu projektowego:

 • Ustalenie potrzeb projektu – określenie zadań i wymagań, aby dobrać odpowiednich specjalistów.
 • Upewnienie się, że członkowie zespołu pochodzą z różnych dziedzin, aby wzbogacić projekt różnymi punktami widzenia.
 • Wybór lidera projektu – osoba na tym stanowisku powinna mieć dobre umiejętności przywódcze i działać jako punkt kontaktowy.
 1. Planowanie i monitorowanie postępów projektu

Kontrolowanie postępów projektu jest jednym z najważniejszych etapów projekcie i pomaga w rozwiązaniu problemów w toku jego realizacji. Aby osiągnąć najlepsze wyniki, należy uwzględnić następujące kroki:

 • Określenie kluczowych wskaźników wydajności (ang. KPI) – biznes potrzebuje miarodajnych danych w celu dokonania oceny postępów projektów.
 • Monitorowanie postępów – śledzenie wskaźników wydajności, dokonywanie oceny procesu oraz rozwiązywanie powstałych problemów.
 • Określenie czasów sprawozdawczych – przeglądanie wyników projektu na regularnych spotkaniach.
 1. Zarządzanie wartością projektu

Aby zrealizować projekt w określonym budżecie, ważne jest, aby skupić się na wartości projektu. Zarządzanie wartością projektu to podejście, które pomaga przedsiębiorstwom do zarządzania inwestycjami w sposób zapewniający największą wartość biznesową projektu, jednocześnie minimalizując koszt. W celu zrealizowania wartości projektu, należy:

 • Określenie celów biznesowych projektu oraz ocena, czy ich wdrożenie zapewni wartość biznesową,
 • Planowanie projektu w sposób, który minimalizuje koszt inwestycji,
 • Ustalenie hierarchii celów projektowych oraz ocena ich zmierzalności w celu określenia, czy dany cel jest osiągalny i czy przyczyni się do wartości projektu.
 1. Emocjonalna inteligencja lidera projektu

Oprócz wymienionych powyżej kroków, kluczowy dla skutecznego zarządzania projektem jest poziom emocjonalnej inteligencji lidera projektu. Emocjonalna inteligencja to umiejętność wykrywania, rozumienia oraz kontrolowania własnych emocji oraz radzenia sobie z emocjami innych. Wysoka emocjonalna inteligencja lidera projektu wpływa pozytywnie na motywację zespołu, elastyczność i umiejętność rozwiązywania problemów projektowych.

Podsumowując, aby skutecznie zarządzać projektem, trzeba opracować skuteczne planowanie, zbudować zespół z odpowiednimi osobami oraz umiejętnie planować, monitorować i zarządzać wartością projektu. Wszystkie te kroki wymagają również wysokiej emocjonalnej inteligencji lidera projektu, który wpływa na morale zespołu oraz poziom realizacji założonych celów.

Podobne

Tagi