Pozew Zbiorowy – Jak zgłosić roszczenie w ramach pozewu zbiorowego

maj 12, 2021 przez

Pozew Zbiorowy – Jak zgłosić roszczenie w ramach pozewu zbiorowego

Kiedy wyrównanie szkody jest nieuniknione – Pozew zbiorowy w Polsce

Pojęcie pozewu zbiorowego w Polsce zostaje uregulowane na mocy ustawy z dnia 17 grudnia 2009 roku o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich. O ile często wydaje się nam, że drobna szkoda nie pozwala na podjęcie działań prawnych, to pozew zbiorowy daje wyrównanie szkody tym, którzy doznali jej w wyniku np. nieuczciwej praktyki ze strony przedsiębiorstwa. W jaki sposób można zgłosić roszczenie w ramach pozewu zbiorowego?

Czym jest pozew zbiorowy?

Pozew zbiorowy to pismo procesowe, który jest składany przez organizację konsumencką na mocy upoważnienia przynajmniej 10 osób, które padły ofiarą nieuczciwej praktyki przedsiębiorstwa. Dzięki temu, że osoby te mogą łączyć się w ramach jednego pisma, otrzymują szansę na odzyskanie pieniędzy, bez konieczności indywidualnego podejmowania procesu.

Jakie warunki muszą być spełnione?

Istnieje kilka warunków, które muszą zostać spełnione, aby pozew zbiorowy był zasadny i mógł być rozpatrywany przez sąd:

  1. Grupa osób musi w wyniku nieuczciwej praktyki przedsiębiorstwa doznać szkody.

  2. Szkoda musi mieć powtarzalny charakter.

  3. Przedsiębiorstwo musi stosować jednolitą praktykę, która jest przeciwstawna interesom konsumenckim.

  4. Konieczne jest upoważnienie od co najmniej 10 osób.

Jak zgłosić roszczenie w ramach pozewu zbiorowego?

  1. Skontaktuj się z organizacją konsumencką – Jeśli masz wrażenie, że doznałeś szkody, a ta szkoda jest wynikiem nieprzestrzegania prawa przez przedsiębiorstwo, warto skontaktować się z organizacją konsumencką.

  2. Udokumentuj swój przypadek – Przed udaniem się do organizacji konsumenckiej, przygotuj swoje dokumenty oraz faktyczne stanowisko, które opisze Twoją sytuację.

  3. Podpisz upoważnienie do reprezentowania – Istotne jest podpisanie stosownego upoważnienia, które pozwoli reprezentować Cię w procesie przez organizację konsumencką.

  4. Czekaj na finale i przestrzegaj zasad – Niestety, proces rozpatrywania pozewu zbiorowego często wydłuża się i może zająć kilka lat. Przygotuj się na to długi okres.

Podsumowanie

Pozew zbiorowy to narzędzie, dzięki któremu osoby doświadczające szkody w wyniku nieuczciwej praktyki przedsiębiorstw, mogą skutecznie walczyć o swoje prawa. Istotne jest jednak spełnienie szeregu warunków, a cały proces może być trudny, wymagający cierpliwości i czasu, ale dla osób poszkodowanych często okazuje się jedyną skuteczną formą walki o swoje prawa.

Podobne

Tagi