Jak Wypełnić PIT-37 – Praktyczny przewodnik po wypełnianiu deklaracji podatkowej

gru 10, 2020 przez

Jak Wypełnić PIT-37 – Praktyczny przewodnik po wypełnianiu deklaracji podatkowej

Praktyczny Przewodnik po Wypełnianiu Deklaracji Podatkowej

Wypełnianie deklaracji podatkowej budzi wiele pytań i wątpliwości. W przypadku PIT-37 złożenie prawidłowej deklaracji jest jednak w zasięgu ręki, zwłaszcza gdy korzystasz z naszego bezpłatnego przewodnika. W poniższym artykule przedstawiamy krok po kroku instrukcję jak wypełnić PIT-37 oraz co zrobić, aby uniknąć pomyłek.

I. Co to jest PIT-37?

PIT-37 to deklaracja podatkowa składana przez osoby, które otrzymują dochód z tytułu zatrudnienia lub pobierają rentę lub emeryturę. Dokument wymaga wypełnienia i złożenia w Urzędzie Skarbowym do 30 kwietnia każdego roku i dotyczy poprzedniego roku podatkowego.

II. Jak wypełnić sekcję A – Dane Sprawcy?

 1. Wpisz swoje imię i nazwisko, PESEL oraz adres zamieszkania.
 2. Jeśli zmienił się twój adres, wpisz także poprzedni adres zamieszkania w odpowiednim miejscu.
 3. Wypełnij także rubrykę “Okres, którego dotyczy deklaracja” – wpisz daty, od kiedy do kiedy deklaracja jest dotyczyła.

III. Jak wypełnić sekcję B – Dochody?

 1. W polu 16 wpisz kwotę dochodu uzyskanego w roku poprzednim na podstawie otrzymanej skali podatkowej, która zależy od wysokości dochodów.
 2. W polu 20 wpisz kwotę zryczałtowanego podatku dochodowego.
 3. W polu 21 wpisz kwotę uiszczonego podatku dochodowego i odprowadzonego do Urzędu Skarbowego.
 4. W rubryce 22 wpisz kwotę, jaką chcesz przekazać na cele wskazane w ustawie, np. na rzecz organizacji charytatywnych.

IV. Jak wypełnić sekcję C – Ulgi?

 1. W polu 23 wpisz kwotę ulg, które przysługują ci na podstawie przepisów prawa.
 2. Jeśli masz kartę podatkową, wpisz kwotę w rubryce 24.
 3. W polu 25 wpisz kwoty, które chcesz przekazać na rzecz organizacji pożytku publicznego.

V. Jak wypełnić sekcję D – Inne informacje?

 1. W rubryce 31 wpisz kwotę dochodu z innych źródeł, jeśli takie posiadasz.
 2. W polu 32 wpisz kwotę odprowadzonego podatku z tytułu przychodów z innych źródeł.
 3. Na końcu złożenie elektronicznej deklaracji wymaga podpisu elektronicznego.

Podsumowanie

W wypełnianiu PIT-37 warto zachować ostrożność i precyzję, aby uniknąć pomyłek i niepotrzebnych kłopotów. Dzięki naszemu przewodnikowi, podstawowe informacje o wypełnianiu deklaracji podatkowej zostały skondensowane w praktyczny i łatwy do zrozumienia sposób. Udany proces wypełniania deklaracji!

Podobne

Tagi